Collegium Bohemicum — reference — Element Design

Collegium Bohemicum

MgA. Jakub Turek

 

soutěžní návrh stálé expozice o soužití Čechů a Němců v Českých zemích