školka Suchdol — reference — Element Design

školka Suchdol

MgA. Jakub Turek,  akad. arch. Tomáš Turek

 

nástavba mateřské školy je hmotově poskládána s barevných kostiček jednotlivých tříd a místností