sport Flora — reference — Element Design

sport Flora

MgA. Jakub Turek

 

nosným prvkem interieru je zvlněná červená stěna probíhající celým prostorem, nábytek je zcela nebo zdánlivě lehký a volný