RD Troja — reference — Element Design

RD Troja

MgA. Jakub Turek, akad. arch. Tomáš Turek

 

dvě jednoduché hmoty se navzájem prolínají a vytváří kompaktní celek. Strukturu podtrhuje kontrastní barevné členění.